Ratele bat la ușă și nu aveți bani? Iată cum puteți negocia cu banca o amânare de plată

Poate de multe ori v-ați aflat in impas și nu ați știut cum să procedați pentru a vă plăti ratele la bănci. Problema e una apăsătoare, dar trebuie tratată cu mult calm, mai ales că există mai multe posibilități prin care puteți încerca să obțineți o amânare a plății, până la executarea silită a imobilului sau a garanţiei acordate de stat.

Iată o serie de recomandări venite de la Ministerul Finanţelor pentru situațiile nedorite în care vă aflați în imposibilitate de plată:

Clienții trebuie să contacteze banca în cel mai scurt timp posibil de când încep să aibă probleme cu banii pentru a spune ce dificultăți întâmpină în achitarea ratelor şi pentru găsirea unei soluţii de rezolvare benefică pentru ambele părți. Cu toate că băncile transmit, de regulă, clienţilor notificări în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată, se recomandă ca aceștia să se adreseze instituțiilor financiare înainte de producerea unei asemenea situaţii. Băncile pot fi mai deschise să discute o soluţie care să fie favorabilă clienţilor de vreme ce ei arată responsabilitate şi angajament în rambursarea împrumutului. Discuţiile angajate din timp oferă clientului şi bancii ocazia de a ajunge la o soluţie rapid în scopul evitării executării silite.

Apoi, Ministerul recomandă ca banca să furnizeze împrumutatului informaţii detaliate în scris privind plăţile, cuprinzând cel puţin următoarele informaţii: valoarea totală a sumelor restante, numărul de zile de întârziere pentru cea mai veche sumă datorată şi neachitată, perioada de timp rămasă până la achitarea integrală a acesteia şi dacă se vor adăuga dobânzi sau penalităţi pentru întârzierea la plată. 

Totodată, banca va decide încheierea unui acord extrajudiciar de restructurare a împrumutului, luând în considerare natura problemelor financiare prezentate de client şi posibilităţile de soluţionare a acestora în vederea stabilirii unui grafic de rambursare sustenabil şi pe care să şi-l poată asuma atât clientul, cât şi banca. Pentru ca evaluarea situației financiare să fie una corectă, clientul trebuie să prezinte onest toate documentele cerute de bancă.

Părţile vor discuta, înainte de luarea măsurilor de executare silită a ipotecii şi garanţiilor statului, orice soluţii posibile de restructurare a împrumutului. 

Planul final de restructurare va fi stabilit pornind de la normele interne ale băncii. Dar Ministerul le recomandă băncilor să nu se limiteze la acestea. Şi sugerează câteva soluţii:

  1. Banca convine cu clientul modificarea scadenţei sau a sumei de plată fără a se depăşi durata iniţială de acordare a împrumutului. Împrumutatului i se permite, pentru o anumită perioadă, să facă plăţi lunare într-un cuantum mai mic, urmând ca în perioada următoare clientul să efectueze plăţi într-un cuantum sporit. Această opţiune de restructurare poate fi utilizată în cazul clienţilor care se confruntă cu o reducere temporară a veniturilor, însă, pe termen lung, există perspective de creştere a veniturilor, astfel încât să îşi poată executa în continuare obligaţiile rezultate din contractul de împrumut.
  2. Banca convine cu clientul capitalizarea dobânzii sau a restanţelor. Această opţiune implică de regulă o prelungire a scadenţei iniţiale a împrumutului. Aceste modificări pot fi utilizate în cazul împrumutaţilor care întâmpină o situaţie de reducere a veniturilor pe termen lung, dar care îşi pot îndeplini obligaţiile aferente contactului de împrumut dacă ar trebui să achite rate cu un nivel mai scăzut. 
  3. Banca convine cu clientul o refinanţare a împrumutului. În cazul în care clientul şi banca au convenit asupra unei soluţii de restructurare a împrumutului, iar clientul respectă în întregime termenii şi condiţiile acestui acord, banca nu va iniţia sau continua (!) acţiuni judiciare în vederea executării silite a garanţiei ipotecare. 

Banca va asigura confidenţialitatea tuturor informaţiilor primite de la împrumutat. Aceste recomandări nu afectează efectele obligatorii ale normelor juridice sau aplicarea lor şi nu instituie un drept al clientului la restructurarea împrumutului cu garanţie ipotecară, potrivit Ministerului Finanțelor.