Firea alocă fonduri nerambursabile ONG-urilor şi cultelor religioase. Care sunt sumele, dar şi scopul

Primăria Capitalei, prin Direcția Generală de Asistență Socială, a lansat sesiunea de selecție publică de proiecte cu finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al Municipiului București. Iniţiativa are drept scop dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale adresate grupurilor vulnerabile dezavantajate social, pentru anul 2019.

Programul de finanțare din acest an prevede o singură sesiune de selecție a proiectelor. Suma totală alocată este de 6.000.000 de lei. Cei care pot participa la procedura de atribuire a contractului de finanțare nerambursabilă sunt persoanele juridice fără scop patrimonial – asociații și fundații – sau culte religioase recunoscute conform legii, care sunt acreditate și, după caz, licențiate ca furnizori de servicii sociale.

Sumele care se acordă pe fiecare proiect în parte:

–      Maximum 480.000 lei pentru fiecare proiect de tip I (buget total alocat în valoare de 4.800.000 lei)

–      Maximum 200.000 lei pentru fiecare proiect de tip II (buget total alocat în valoare de 600.000 lei)

–      Maximum 200.000 lei pentru fiecare proiect de tip II (buget total alocat în valoare de 600.000 lei)

Proiecte sociale de tip I

  •  sectorul neguvernamental în vederea dezvoltării și diversificării serviciilor sociale adresate grupurilor vulnerabile, dezavantajate social
  •  incluziunea socială a persoanelor supuse riscului marginalizării 

Proiecte sociale de tip II

  •   efectuarea de studii, cercetări, prognoze în domeniul social

Proiect social tip III

  •     respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor din grupurile vulnerabile;
  •   prevenirea și combaterea discriminării;
  •  egalizarea șanselor pentru persoanele din grupurile vulnerabile;
  •  reinserția pe piața forței de muncă;
  •  solidaritatea socială, responsabilizarea societății civile

Cererile de finanțare se depun la Registratura Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, cu sediul în Str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1, București. Data limită de depunere este 18 iunie, ora 16:30.