Consumatorii de energie electrică ar putea plăti 340 de milioane de euro pe an pentru investiții

Consumatorii de energie electrică ar putea să găsească pe facturile lunare costuri noi. Ministerul Energiei a lansat pe site-ul său o propunere pentru finanţarea investiţiilor în sectorul energetic. Toate investițiile în tenhologiile cu emisii reduse de carbon, prezentate în acest mecanism de sprijin, vor fi suportate de consumatori printr-o plată suplimentară care va fi cuprinsă în factura de energie. Schema, cu costurile aferente, este deocamdată un proiect. Însă, cifrele înaintate de Ministerul Energiei arată că subvenția anuală suportată de consumatori ar fi de circa 340 milioane euro. Banii vor fi investiți în proiecte de energie nucleară, cum ar fi reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă, dar și în parcuri eoliene sau fotovoltaice.

Subvenţiile ar urma să înceapă să fie acordate din 2019 pentru regenerabile şi din 2030 pentru reactoarele nucleare, dacă așa-numitul mecanism de sprijin prin introducerea contractelor de diferență (CfD) pentru finanţarea investiţiilor în sectorul energetic va fi operaţionalizat.

Fondurile necesare funcționării mecanismului CfD vor fi colectate din facturile clienților finali, în baza unei contribuții incluse ca poziţie separată în factură („sprijin pentru producerea de energie electrică cu emisii reduse de dioxid de carbon prin intermediul CfD”).