Cele mai bune practici și tehnologii pentru a menține un mediu de lucru sigur

Sănătatea și securitatea în muncă reprezintă un domeniu de o importanță majoră atât pentru angajatori, cât și pentru angajati. La nivel național, dar și la nivel european se pune tot mai mult accentul pe prevenirea riscurilor, reducerea îmbolnăvirilor și accidentărilor, precum și pe menținerea unui mediu de lucru sigur.

Fie că se discută protecția muncii la București sau la Bruxelles, direcția europeană este de a dezvolta bune politici de SSM pentru protecția lucrătorilor și pentru creșterea eficienței economice. 

În toate companiile, de la firme mici, la fabrică sau la mari lanțuri de hipermarketuri, este importantă asigurarea unui mediu de lucru sigur, pentru a proteja viața și sănătatea lucrătorilor, pentru a evita costurile ridicate asociate accidentelor și bolilor profesionale, dar și pentru a fi în acord cu legislația în vigoare. 

În acest articol, vom aborda cele mai bune practici și tehnologii care ajută la menținerea unui mediu de lucru sigur în orice companie.

Identificarea riscurilor și a nevoilor specifice ale companiei

Identificarea riscurilor și a nevoilor specifice ale unei companii este un prim pas necesar în dezvoltarea și implementarea unei politici corecte de SSM (sănătate și securitate în muncă). Fiecare afacere are propriile activități cu potențial de risc specific, iar aceste riscuri și nevoi trebuie descoperite, evaluate și răspunse. 

Pentru identificarea riscurilor, echipa desemnată va efectua o evaluare completă a activităților desfășurate în cadrul companiei. Este un proces prin care se analizează procesele de lucru, se identifică potențiale pericole și gradul de expunere la acestea. De asemenea, evaluarea trebuie să conțină și mărturiile lucrătorilor implicați, pentru că, fiind implicați direct, aceștia pot oferi informații foarte valoroase.  

Odată identificate riscuri și nevoi, responsabilul de SSM poate elabora măsuri și un plan de prevenție și combatere a riscurilor. Acest proces este unul continuu, actualizat și revizuit în mod regulat, atât pentru a rămâne în pas cu legislația, cât și pentru a răspunde la evoluția societății.  

Cele mai bune practici pentru menținerea unui mediu de lucru sigur

Există o serie de practici și acțiuni recomandate care ajută la menținerea unui mediu de lucru sigur. 

În primul rând este necesară instruirea periodică a angajaților, cu scopul de a le adânci cunoștințele despre siguranța la locul de muncă. Instruirea periodică poate aborda aspecte precum identificarea riscurilor, utilizarea corectă a echipamentelor de protecție, respectarea procedurilor în caz de urgență, etc. Astfel, angajații sunt conștienți de importanța protecției muncii, sunt mereu la curent cu potențiale riscuri și sunt pregătiți să facă față unui pericol. Instruirea periodică poate conține și exerciții de tip simulare, care ajută la sedimentarea informației. Responsabilii de SSM trebuie să se asigure că toate marcajele de siguranță (semnalizare căi de acces, semnalizare potențiale pericole, etc) sunt cunoscute de toti angajații. 

În al doilea rând trebuie să menționăm echipamentele de protecție, dar și uneltele folosite pentru activitățile desfășurate. Echipamentele de protecție pot fi individuale (măști, căști, mănuși, veste) sau de utilaje (sisteme de protecție la diverse mașini sau utilaje), iar angajații trebuie să aibă acces la acestea în orice moment este necesar, pentru a putea lucra într-un mediu sigur. De asemenea, este important să aibă acces la toate uneltele potrivite pentru munca pe care o depun, nu la diverse improvizații. 

În cadrul unei companii se recomandă adoptarea unui set de politici și proceduri clare de SSM pentru raportarea, evaluarea și gestionarea accidentelor. Un incident sau o situație periculoasă raportată la timp poate duce la corectarea unor procese și la evitarea pierderii de vieți omenești. Angajații trebuie încurajați să raporteze orice incident sau situație de risc, iar compania să ofere un mediu sigur și fără repercusiuni pentru cei care raportează.

Acestea sunt doar câteva recomandări, dar fiecare companie are obligația de a dezvolta și implementa politicile și procedurile adecvate, adaptate specificului de business, pentru a asigura un mediu de lucru sigur și sănătos pentru angajați. Prin aceste politici se promovează bunăstarea angajaților, se minimizează riscurile de accidente sau îmbolnăviri la locul de muncă și se îmbunătățește eficiența și productivitatea organizației.

Concluzii

Menținerea unui mediu de lucru sigur este o responsabilitate esențială pentru companii. Prin identificarea și prevenirea riscurilor și implementarea celor mai bune practici compania dovedește maturitate și un nivel important de implicare și respect față de angajați. Toate aceste aspecte pozitive duc la creșterea renumelui companiei și buna reputație.

Pentru a vă asigura că implementați corect măsurile de Sănătate și Securitate în Muncă, respectând toate  normele în vigoare, puteți contracta servicii specializate de SSM care asigură consultanță de protecția muncii în București sau în alte orașe din țară.