A început programul “Casa verde”. Care sunt condițiile de înscriere în proiectul de mediu care pune la bătaie 650 de milioane de lei

S-a dat startul programului “Casa verde”, prin care românii pot primi de la stat 20.000 de mii de lei pentru a-și instala acasă panouri foto-voltaice. În acest fel, cei ce optează pentru acest lucru, pot deveni producători de energie electrică. Pentru acest proiect, Ministerul Mediului a pus la bătaie 650 de milioane de lei.

Potrivit Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în sistemul energetic naţional.

Dacă instalația va costa mai mult de 20.000 de lei, diferența va fi suportată de beneficiar. Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei.

Cheltuielile eligibilie în cadrul programului

Cheltuielile eligibile în cadrul programului sunt cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor, materiale conexiuni, structura de montaj a sistemului, modul de comunicaţie, contor inteligent care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice şi care permite colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic, tablou electric curent continuu/curent alternativ, cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice, reprezentând maximum 15% din costurile echipamentelor şi instalaţiilor electrice.

Înscrierea în programul “Casa verde”

Înscrierea în programul “Casa verde” se va face la unul dintre instalatorii validaţi care au încheiat contract de participare cu AFM, în limita fondurilor alocate regiunii în care se află imobilul pe care se implementează proiectul.

Solicitantul va prezenta documentele solicitate prin ghidul de finanțare a programului. Dacă documentele sunt conforme, iar solicitantul îndeplinește criteriile, instalatorul va rezerva suma solicitată.

Monitorizarea finanţării acordate în cadrul programului, a investiţiilor realizate, precum şi a respectării condiţiilor prevăzute în prezentul ghid se face de către AFM pe o perioadă de 6 ani de la data obţinerii de către beneficiarul final a certificatului de racordare.